O společnosti

BAS ELEKTRA BRNO, spol. s r.o. je renomovanou společnosti působící na trhu od roku 1990. Výrobní program má zaměřený na výrobu zařízení pro elektrostatické odlučovače a látkové filtry. Nedílnou součástí programu společnosti je i zajištění kompletních služeb, kterými jsou projekční činnost, studie proveditelnosti, softwarové práce, demontáž a montáž zařízení, záruční a pozáruční servis atd.

Typickým cílovým zákazníkem jsou elektrárny, teplárny, spalovny komunálního odpadu, hutní a metalurgické společnosti, vápenky, cementárny, papírny, dřevozpracující průmysl a další.

Díky svému výrobnímu programu firma BAS ELEKTRA BRNO, spol. s r.o. výrazně přispívá k ochraně životního a pracovního prostředí.