Systém řízení a vizualizace pro elektrostatické odlučovače

Řídicí systémy jsou založeny na programovatelných automatech (PLC) různých výrobců (SIEMENS, ABB, HONEYWELL atd.). Tyto systémy jsou koncipovány jako lokální autonomní řídicí systémy pro řízení, ovládání a signalizaci provozních stavů jednotlivých agregátů elektrostatického odlučovače (EO).

K řídicím systémům může být připojena vizualizace k zobrazení provozních stavů a vzdáleného ovládání agregátů EO. Vizualizační aplikace jsou založeny na různých softwarech (Control Web, WinCC, InTouch atd.).

Možnosti řídicích systémů:
  • řízené agregáty – zdroje VVN, oklepové systémy elektrod, vyhřívání izolátorů a výsypek, doprava odprašků a další
  • polní instrumentace – snímače teploty, snímače polohy a rotace, snímače hladiny, snímače koncentrace a průtoku TZL a další
  • připojení na nadřazené řídicí systémy – Profinet, Profibus DP, Modbus RTU a další
Obsah dodávky:
  • ocelo-plechový rozvaděč (rozměry dle konkrétní aplikace) obsahující řídicí systém, operátorský panel a signalizační prvky