Jednofázové vysokonapěťové zdroje stejnosměrného napětí s tyristorovou regulací, vysokonapěťovým křemíkovým usměrňovačem a automatickým řízením pro elektrické odlučovače tuhých znečišťujících látek ze spalin.

Řídicí systémy umožňují plně automatický provoz EO. Používají se k automatickému ovládání a snímání stavu všech součástí elektroodlučovače (tzv. technologie EO), včetně navazující dopravy odprašků.

Řídicí systémy jsou koncipovány jako lokální autonomní řídicí systémy pro řízení látkového filtru v automatickém převážně v podtlakovém, případně přetlakovém režimu.

Odpojovač je elektricky dálkově ovládaný spínač velmi vysokého napětí do 150 KV. Slouží k viditelnému odpojení elektrického zařízení vysokého napětí.