Systém řízení a regenerace pro látkové filtry

Řídicí systémy jsou založeny na programovatelných automatech (PLC) různých výrobců (SIEMENS, ABB, HONEYWELL atd.). Tyto systémy jsou koncipovány jako lokální autonomní řídicí systémy pro řízení látkového filtru v automatickém převážně v podtlakovém, případně přetlakovém režimu.

Možnosti řídicích systémů:
  • řízené agregáty – vyhřívání, doprava odprašků a další
  • polní instrumentace – snímače teploty, snímače polohy a rotace, snímače hladiny, snímače koncentrace a průtoku TZL a další
  • připojení na nadřazené řídicí systémy – Profinet, Profibus DP, Modbus RTU a další
Obsah dodávky:
  • ocelo-plechový rozvaděč (rozměry dle konkrétní aplikace) obsahující řídicí systém, operátorský panel a signalizační prvky