Zdroj VVN s regulátorem CU-2 pro elektrostatické odlučovače

Jednofázové vysokonapěťové zdroje stejnosměrného napětí s tyristorovou regulací, vysokonapěťovým křemíkovým usměrňovačem a automatickým řízením pro elektrické odlučovače tuhých znečišťujících látek ze spalin.

Princip zdrojů VVN spočívá v tom, že pomocí tyristorů je řízeno napájecí napětí na primární straně jednofázového VVN transformátoru. Na sekundární straně tohoto VVN transformátoru je zařazen speciální, výkonový VVN křemíkový usměrňovač s ochranami. Tyristory v primárním okruhu transformátoru jsou ovládány regulátorem CU-2.

Parametry:
  • vstupní napájecí napětí: 400 V, 500 V nebo 690 V
  • výkonové řady: od 15 kVA do 250 kVA
Obsah dodávky:
  • řídicí skříň VVN zdroje, ve které je umístěn regulátor, výkonové tyristory, jisticí prvky a signalizační prvky
  • VVN díl, obsahující VVN transformátor, VVN usměrňovač, měřicí rezistory a signalizační prvky. Všechny části VVN dílu jsou umístěny v nádobě naplněné transformátorovým olejem
Základní příslušenství:
  • uzemňovací nůž (uzemnění sekundární strany VVN transformátoru)
  • ochranný kryt vývodky VVN dílu proti nebezpečnému dotyku
  • limitní měření teploty, hladiny a tlaku
  • povrchová úprava nádoby je provedena na základě stupně korozní agresivity